Rådets forordning (EF) nr. 1994/2000 af 18. september 2000 om indførelse af en endelig udligningstold og endelig opkrævning af den midlertidige udligningstold på importen af termoplastisk styren-butadien-styren-gummi med oprindelse i Taiwan