SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-0902/02 af Esko Seppänen (GUE/NGL) til Kommissionen. Reduktion af saldoen for uindfriede bevillinger (UF).