SKRIFTLIG FRÅGA E-3074/01 från Carlos Bautista Ojeda (Verts/ALE) till kommissionen. Diskriminering av funktionshindrade piloter i Spanien.