Domstolens dom af 9. februar 1994 i sag C-154/93, Abdullah Tawil-Albertini mod Ministre des affaires sociales (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Frankrigs Conseil d'État) (»Etablering og udveksling af tjenesteydelser — tandlæger — anerkendelse af kvalifikationsbeviser«)