Dom afsagt af Retten i Første Instans den 24. april 2001 i sag T-37/99, Ugo Miranda mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (Tjenestemænd — bosættelsespenge efter fratræden — begrebet bopæl)