KIRJALLINEN KYSYMYS E-2097/03 esittäjä(t): Paul Lannoye (Verts/ALE) komissiolle. Belgian kuningaskunta — Aluehallintoviranomaiset — Vallonian alue — Rahoitus talousarvion ulkopuolelta.