SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-2983/02 af Rosa Miguélez Ramos (PSE) til Rådet. Foranstaltninger til begrænsning af ulykker i fiskeriet.