Kommissionens forordning (EØF) nr. 845/84 af 30. marts 1984 om genindførelse af opkrævning af told for andre vitaminer henhørende under pos. 29.38 B V og med oprindelse i Kina, som er præferenceberettiget i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 3569/83