Beslutning om udbud af regulerede særtjenester med overtaksering i henhold til afsnit 22.9 i vilkår 22 i alle tilladelser til operatører af offentlige teletjenester (PTO-tilladelser) og i henhold til afsnit 26.9 i vilkår 26 i de generelle tilladelser til at drive lokalsystemer ("branch systems") med henblik på udbud af teletjenester (TSL-tilladelser) og simpelt gensalg af internationale taletelefonitjenester (ISVR tilladelser)