SKRIFTLIG FRÅGA P-1689/01 från Alexandros Alavanos (GUE/NGL) till kommissionen. Giltighet i förfarandet för privatisering av Olympic Airways.