SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1689/01 van Alexandros Alavanos (GUE/NGL) aan de Commissie. Geldigheid van de aanbesteding voor de privatisering van Olympic Airways.