Kommissionens forordning (EF) nr. 1192/2003 af 3. juli 2003 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 91/2003 om statistik over jernbanetransport (EØS-relevant tekst)