SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-3240/01 af Maurizio Turco (NI) til Kommissionen. Status over indsatsen i Afghanistan i henhold til artikel 5, litra b) i Rådets fælles holdning af 22. januar 2001.