Kommissionens direktiv 2002/17/EF af 21. februar 2002 om ændring af direktiv 90/128/EØF om plastmaterialer og -genstande bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler (EØS-relevant tekst)