Återkallelse av förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.1829) (Text av betydelse för EES)