Tilbagekaldelse af anmeldelse af en fusion (Sag COMP/M.1829) (EØS-relevant tekst)