Sag T-385/02: Sag anlagt den 19. december 2002 af Marta Andreasen mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber