SKRIFTLIG FRÅGA P-3109/03 från Phillip Whitehead (PSE) till kommissionen. Hydrerade fetter.