Dom afsagt af Retten i Første Instans (Tredje Afdeling) den 11. december 2003.