Meddelelse fra Kommissionen - Videreførelse af fællesskabsrammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse