Kommissionens forordning (EF) nr. 1502/2003 af 26. august 2003 om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer