Kommissionens forordning (EF) nr. 913/2003 af 26. maj 2003 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager