2003/824/EF: Afgørelse nr. 4/2002 truffet af Det Fælles Råd EF-Mexico den 6. november 2003 om forretningsorden for de særlige udvalg EF-Mexico