Kommissionens forordning (EF) nr. 1429/2001 af 13. juli 2001 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager