Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 14. december 2000 i sag C-141/99, Algemene Maatschappij voor Investering en Dienstverlening NV (AMID) mod Belgische Staat (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Hof van Beroep, Gent) ("Etableringsfrihed — skattelovgivning — direkte skatter — fradrag for driftstab — forudgående skatteår")