Oversigt over dokumenter, som Kommissionen har fremsendt til Rådet i tidsrummet fra den 11.9. til den 15.9.2000