Rådets fælles aktion af 10. december 2002 om ændring og forlængelse af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien