SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-0981/00 af Hartmut Nassauer (PPE-DE) til Kommissionen. Diskriminerende bestemmelser i Den Tjekkiske Republiks formueret.