Inbjudan att lämna förslag - DG EAC nr 61/01 - Bidrag till projekt som gäller debatt och analys och som anordnas av föreningar och sammanslutningar med en europeisk inriktning