Oproep tot het indienen van voorstellen — DG EAC nr. 61/01 — Ondersteuning van debat- en bezinningsprojecten, georganiseerd door verenigingen en bonden van Europees belang