Rådets forordning (EØF) nr. 3621/92 af 14. december 1992 om midlertidig suspension af de autonome satser i Den Fælles Toldtarif ved indførsel af visse industrivarer til De Kanariske Øer