Kommissionens forordning (EF) nr. 2461/2001 af 14. december 2001 om fastsættelse af maksimumsstøtten for koncentreret smør for den 260. særlige licitation, der foretages i forbindelse med den i forordning (EØF) nr. 429/90 fastsatte løbende licitation