Sag C-197/03: Sag anlagt den 12. maj 2003 af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Italienske Republik