Kommissionens beslutning af 24. april 2001 om flytningsrestriktioner for dyrearter, der er modtagelige for mund- og klovesyge, og om ophævelse af beslutning 2001/263/EF (meddelt under nummer K(2001) 1149) (EØS-relevant tekst) (2001/327/EF)