Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2236/95 om generelle regler for Fællesskabets finansielle støtte inden for transeuropæiske net (forelagt af Kommissionen i overensstemmelse med EF-traktatens artikel 250, stk. 2)