SKRIFTLIG FRÅGA E-2679/00 från Glyn Ford (PSE) till kommissionen. Europeisk upphandling.