Ühise põllumajanduskomitee otsus nr 1/2016, 16. november 2016, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise põllumajandustoodetega kauplemise kokkuleppe 10. lisa muutmise kohta [2017/51]