Domstolens dom (Anden Afdeling) af 10. maj 2001 i sag C-288/99, VauDe Sport GmbH & Co. KG, tidligere vauDe Sport Albrecht von Dewitz, mod Oberfinanzdirektion Koblenz (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Hessisches Finanzgericht, Kassel) ("Fælles toldtarif — toldpositioner — tarifering i den kombinerede nomenklatur — bæresele for børn")