Sag C-51/02: Sag anlagt den 19. februar 2002 af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Irland