2002/34/EY: Neuvoston päätös, tehty 20 päivänä joulukuuta 2001, 25 päivänä kesäkuuta 2001, 22 päivänä joulukuuta 2000, 25 päivänä kesäkuuta 1997 ja 22 päivänä maaliskuuta 1999 tehtyjen neuvoston päätösten muuttamisesta neuvoston pääsihteeristön palvelukseen määräaikaisesti siirrettävien sotilashenkilöstön ja kansallisten asiantuntijoiden päivärahan osalta