2002/34/EF: Rådets afgørelse af 20. december 2001 om ændring af Rådets afgørelser af 25. juni 2001, 22. december 2000, 25. juni 1997 og 22. marts 1999 for så vidt angår dagpenge til nationalt militærpersonale og nationale eksperter, som udstationeres ved Generalsekretariatet for Rådet med henblik på Den Europæiske Unions Militærstab