2002/941/EF: Kommissionens beslutning af 29. november 2002 om ændring af beslutning 97/102/EF om særlige betingelser for import af fiskerivarer og akvakulturprodukter med oprindelse i Rusland og om ophævelse af beslutning 2002/808/EF (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2002) 4755)