TRAKTAT OM OPRETTELSE AF DET EUROPAEISKE OEKONOMISKE FAELLESSKAB, ANDEN DEL - FAELLESSKABETS GRUNDLAG, AFSNIT I - FRIE VAREBEVAEGELSER, KAPITEL 1: TOLDUNIONEN, ANDEN AFDELING: OPRETTELSE AF DEN FAELLES TOLDTARIF, ARTIKEL 18