SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-0790/01 af Eurig Wyn (Verts/ALE) til Kommissionen. Eksport af levende heste.