Meddelelse om ikke at modsætte sig en anmeldt fusion (Sag COMP/M.2601 — WPP/Tempus) (EØS-relevant tekst)