SPØRGSMÅL nr. 74 (H-0050/00) af Ole KRARUP til Kommissionen. Offentliggørelse af den tyske rapport om glyphosat