2001/853/EF: Kommissionens beslutning af 3. december 2001 om godkendelse af de programmer for udryddelse og overvågning af dyresygdomme og for forebyggelse af zoonoser, som medlemsstaterne har indsendt for 2002 (meddelt under nummer K(2001) 3817)