SKRIFTLIG FRÅGA E-1158/03 från Roberta Angelilli (UEN) till kommissionen. Kommunen Florens utnyttjande av medlen från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket.