Domstolens Dom (Sjette Afdeling) af 5. april 2001.