Beslut nr 2/2021 av kommittén för tjänster och investeringar av den 29 januari 2021 om antagandet av bestämmelser för medling som ska användas av tvistande parter i investeringstvister [2021/266]